Planlægning af nye klinker og fliser

10 aug, 2016 | Fliser og klinker

Mål gulvarealet op, og køb materialerne hjem. Det gælder både fliser, fliseklæb og gulvspartelmasse passende til underlag og flisetype. Til lægning af gulvet er følgende værktøj nødvendigt: vinkel, tommestok, vaterpas, spandske, spand, elektrisk pisker, tandspartel, svamp og en fliseskærer.

Begynd med at fjerne eventuelle fejelister langs fodpanelerne. Vask derefter gulvet med vand tilsat et grundrengøringsmiddel, så gulvfladen er fuldstændig affedtet. Når gulvet er tørt, støvsuges det grundigt.

På malede betongulve skal eventuel løstsiddende maling slibes af, inden du går i gang med at lægge fliserne og primes med Gisogrund 404 . På ubehandlede betongulve bør du efter vask og støvsugning lade betonen tørre et døgn og derpå stryge den en gang med primer. Det forhindrer, at betonen efterfølgende suger fugten ud af limen, inden den hærder og opnår sin fulde styrke.

Anbringelsen af den første flise er afgørende for hele belægningens placering. Begynder du med en klinke, der ligger blot en smule skævt i forhold til væggene, vil denne skævhed blive overført til hele gulvet. Endvidere er det vigtigt at få lagt klinkerne på en sådan måde, at de yderste fliserækker mod væggene er lige brede på begge sider og større end en halv flise. En belægning, der slutter med smalle flisestrimler langs den ene væg, vil misklæde et ellers flot gulv.

Find først gulvets midterlinjer, både på langs og på tværs. Slå søm i fodpanelerne eller gulvkanten, og spænd to snore ud, så de markerer midterlinjerne. Læg to rækker fliser løst ud, vinkelret på hinanden og evt. med midten over midterlinjerne. Fjern fliserne. Begynd lægningen, så den første flise har sit ene hjørne i skæringspunktet mellem snorene. Læg fire-fem fliser i række, og begynd næste række ud fra den først lagte flise.

0
Kurven er tom